Open source heat map

Info

Web korčuliar.sk je vlastne blog tématicky zameraný na články venujúce sa kolieskovemu korčuľovaniu a prevažne rýchlostnemu korčuľovaniu; tiež  známemu ako speed inline alebo speed skating (čítaj “spíd inlajn” “spíd skejting”).  Všetky články sú subjektívne názory, postrehy, vnemy, zážitky autora alebo informácie získané z internetu a teda Vás prosím nevyvodzujte z ních žiadne závery a už vôbec ich neprezentujte ako konečné.  Oukej?!

Na webe korčuliar.sk zhromažďujem poznatky z oblasti korčuľovania, techniky, z rôznych pretekov, výsledky atď. a snažím sa ich prezentovať v zrozumiteľnej forme pre všetkých čitateľov. Cieľom je rozvoj vedomostí v oblasti korčuľovania ako dôsledok expanzie tohoto športu u nás, a jeho nedostatočnej informovanosti. Taktiež sa aj samotní korčuliari môžu zapojiť do diskusie a svojími poznatkami tak obohatiť tento web. Tiež sa budú uskutočňovať rôzne prieskumné ankety a/alebo aj súťaže. V skratke, je sa na čo tešiť.

Prispejte aj vy

Ak viete o zaujímavých udalostiach, prípadne ste sami niečo zaujímavé na inline zažili a máte chuť o tom napísať, budem veľmi rád.  Týmto vopred ďakujem každému čo prispeje alebo ma podporí.

Copyright – autorské práva

Kopírovanie a šírenie článkov z tejto stránky bez môjho súhlasu je zakázané. Napriek tomu je povolené skopírovať malú časť článku so spätným odkazom na zdroj (t.j. priamy link na článok či web) alebo s uvedením autora pôvodného, t.j. tu uverejneného článku (nakoniec to nemusím byť ja). Ak by niekto polemizoval, že čo je to malá časť, tak pre neho je to najviac 5 viet, ostatní rozumne uvedú malý citát či maximálne 1-2 odseky. Je to z čírej opatrnosti, lebo nič Vás nenaštve tak ako Váš článok zverejnený niekde inde a pod iným menom.
Pre osobné potreby si články môžete slobodne vytlačiť a keď si aj izbu nimi vytapetujete :P . Za pochopenie ďakujem. A mimo to, dohodnúť sa dá vždy.

Pravidlá komentárov

Komentáre slúžia pre každého, no napriek tomu treba dodržiavať pár zásad. Ide hlavne o:

  • Dodržiavanie morálnych zásad – žiadne negatívne, vulgárne, rasistické alebo inak nevhodné príspevky netolerujem
  • Príspevok by mal byť vecný a/alebo k téme – čiže ak píšem o korčuliach a vy začnete písať ja neviem, ako sa nalieva mlieko, alebo že “som prvý”, tak to nie
  • V predošlej vete by mal byť znamená, že ak je to mimo témy, ale stále sa to týka korčuľovania, tak takýto príspevok je OK.
  • Spam je zachytávaný aicky, ale ak sa niekto rozhodne robiť to naschvál, tak s ním nebudem mať žiadne zľutovanie.

No a samozrejme ak to nedodržíte, príspevok (komentár) bude zmazaný.
+ Vyhradzujem si právo na zmeny a právo na zmazanie v prípade technickej chyby či zmazania v rámci zrušenia článku.

P.S: Prosím, ospravedlňte prípadné pravopisné chyby. :roll: